ત્રણ પત્રો – હોરાસિયો ક્યૂરોગા (અનુવાદ: સતીશ વ્યાસ)

મહોદય શ્રી, હું આપને કેટલાક પેરેગ્રાફ્સ મોકલાવું છું. અને આશા રાખું છું કે તમે તમારા નામથી છપાવવાની મહેરબાની કરશો. આ…

Continue Reading →

માસ્તરડો ને માસ્તરડો – નટવરલાલ પ્ર. બુચ

બીજી બધી છોકરીઓની જેમ દુર્ગા પણ નાની હતી ત્યારે, ભાવિ જીવનનાં સપનાં સેવતી. ક્યારેક પોતાને મિલમાલિક પતિ મળે તેમ ઈચ્છતી, તો ક્યારેક વળી…

Continue Reading →